Skip to content Skip to navigation

Kẽm hợp kim - Đúc áp lực

Kẽm hợp kim - Đúc áp lực EZDA3
Kẽm hợp kim - Đúc áp lực EZDA3

Kẽm hợp kim mã số 3 với độ chịu lực và độ bền vật lý cao, dễ xi mạ được ứng dụng trong lĩnh vực đúc áp lực. Những sản phẩm sử dụng hợp kim mã số 3 cho đúc áp lực bao gồm : đầu khóa kéo, bộ chế hòa...

Kẽm hợp kim - Đúc áp lực KZA5
Kẽm hợp kim - Đúc áp lực KZA5, Zamak5

Kẽm hợp kim mã số 5 với hàm lượng đồng 0.75 - 1.25 % làm tăng cường thêm độ cứng và độ chịu lực cho sản phẩm sau khi đúc. Hợp kim này thường được sử dụng cho đúc các chi tiết nhỏ...

Kẽm hợp kim - Đúc áp lực KZA3
Kẽm hợp kim - Đúc áp lực KZA3

Kẽm hợp kim mã số 3 với độ chịu lực và độ bền vật lý cao, dễ xi mạ được ứng dụng trong lĩnh vực đúc áp lực. Sản phẩm sử dụng hợp kim mã số 3 cho đúc áp lực bao gồm : đầu khóa kéo, bộ chế hòa khí...